Política de privacitat

FUNDACIÓ CORACHAN (en endavant FUNDACIÓ CORACHAN), conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web (d'ara endavant la Pàgina) la Política de Privadesa que aplicarà en el tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti voluntàriament al accedir a la web.

L'Usuari, en proporcionar les vostres dades de caràcter personal a través del Web, i, si escau, a través de la marcació de les corresponents caselles d'acceptació, consent expressament que FUNDACIÓ CORACHAN pugui tractar aquestes dades en els termes d'aquesta clàusula de Política de Privadesa i per als fins aquí expressats.

FUNDACIÓ CORACHAN posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només es podran obtenir per al tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular a l'exercici del seu dret de cancel·lació.

FUNDACIÓN CORACHAN manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, i la resta de legislació aplicable.

Les dades personals facilitades seran tractades per FUNDACIÓN CORACHAN i s'utilitzaran d'acord amb la informació següent.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament

FUNDACIÓ CORACHAN. NIF G61815189. Adreça: Carrer Buïgas, 19 – 08017 Barcelona. Telèfon: 93.254.58.00. Contacte DPD: protecciondedatos@corachan.com.

Finalitats

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitats:

- Atenció de les consultes, sol·licituds, reclamacions o suggeriments.

- Enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, dinformació sobre els nostres serveis o activitat.

- Gestió de les subscripcions a enviaments informatius.

- Gestió de programes deducació sanitària.

- Qualsevol altre servei relacionat amb l'activitat de FUNDACIÓN CORACHAN que puguem considerar del vostre interès.

- Ús amb finalitats estadístiques i publicitàries (incloent-hi l'elaboració de perfils) a efectes d'analitzar el comportament i les tendències dels Usuaris i analitzar com millorar els serveis que prestem als Usuaris.

- Detectar i investigar fraus, així com altres activitats il·legals i trencaments potencials de les nostres Polítiques de Privadesa, Cookies i/o Avís Legal.

Legitimació i conservació

La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per l'Usuari en facilitar les dades o mitjançant el marcatge, si escau, de les caselles d'acceptació corresponents.

En cas de no facilitar les dades necessàries per a aquestes finalitats serà impossible prestar-li els nostres serveis. Els camps dels formularis que tenen assignat un asterisc són obligatoris i es consideren necessaris per prestar el servei sol·licitat de manera que, de no emplenar tots els camps necessaris, FUNDACIÓN CORACHAN no podrà prestar a l'usuari el servei determinat que s'ofereix al site .

En els camps en què s'indica el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la manca de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents.

Consulteu la nostra política de cookies per obtenir informació sobre les cookies necessàries per al funcionament de la web.

Els terminis de conservació són:

- Les dades de contacte es conservaran durant el temps necessari per atendre la vostra consulta i mentre no se sol·licite la supressió.

- Les dades relatives a programes deducació sanitària es conservaran fins a la finalització del programa i amb posterioritat durant el termini de prescripció de les accions.

- Consulteu la nostra Política de Cookies per identificar la vigència de cada galeta.

- Les dades associades a la seva interacció en els perfils de xarxes socials es conservaran durant el termini que vostè habiliti en aquesta xarxa social les seves publicacions.

- Les dades de subscripció o d'acceptació d'enviaments comercials de manera indefinida excepte oposició.

En qualsevol cas, les dades es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Destinataris de cessions i transferències internacionals

En cas que es prevegin cessions de les dades s'informarà amb caràcter previ permetent l'oposició a aquestes dades.

Fundació Corachan pot contractar els serveis de proveïdors informàtics localitzats fora de la Unió Europea, en països que poden no oferir un nivell de protecció equivalent al que existeix a la Unió Europea. En tot cas, s'han d'adoptar les garanties apropiades per garantir la protecció de les dades.

El Web utilitza cookies amb finalitats analítiques i de publicitat l'acceptació de les quals pot implicar la cessió de les dades a tercers segons s'informa a la Política de Cookies, així com la transferència internacional de dades al Regne Unit, país declarat per la Comissió Europea amb un nivell de protecció de dades equiparable al de l'EEE, i als Estats Units, país que no ofereix un nivell de protecció equivalent al de l'EEE.

Drets dels interessats

L'Usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, així com a retirar el consentiment prestat, adreçant-se per escrit al Departament de Protecció de Dades al carrer Buïgas, 19 – 08017 Barcelona, adjuntant còpia de document acreditatiu de la seva identitat.

Així mateix, tindrà dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es). 

 

L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a FUNDACIÓN CORACHAN.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar totes les dades que se sol·liciten, ja que sense elles FUNDACIÓN CORACHAN no podrà realitzar els serveis sol·licitats per l'usuari.

FUNDACIÓN CORACHAN ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes en aquestes i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos a què estan exposats.

Qualsevol canvi realitzat a la Política de Privadesa ia les pràctiques d'administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent FUNDACIÓN CORACHAN afegir, modificar o eliminar aquesta política de privadesa quan ho consideri necessari.

En cap cas FUNDACIÓN CORACHAN modificarà les polítiques ni pràctiques per fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals dels nostres clients emmagatzemades anteriorment, sense el consentiment previ dels clients afectats.

Darrera actualització: 23 de novembre de 2023